บล็อกไฟฟ้าไร้สาย

BOSCH : เครื่องมือไฟฟ้า

บล็อกขันไร้สาย 18V รุ่น GDS 18 V-LI HT (เครื่องเปล่า)

HITACHI

บล็อกไขควงกระแทกไร้สายขนาด SQ.DR. 1/2 นิ้ว แบบสี่เหลี่ยม ปรับความเร็วและปรับหมุนซ้าย-ขวาได้ แรงบิดในการขันและคลาย 235 นิวตันเมตร

HITACHI

บล็อกไขควงกระแทกไร้สายขนาด SQ.DR. 1/2 นิ้ว แบบสี่เหลี่ยม ปรับหมุนซ้าย-ขวาได้ แรงบิดในการขันและคลาย 480 นิวตันเมตร

MAKITA : เครื่องมือไฟฟ้า

บล็อกไฟฟ้า /บล็อกใช้แบตเตอรี่ แรงบิดต่อน้ำหนักสูง 200 นิวตันเมตร (1,770 นิ้วปอนด์) แรงดันไฟฟ้า 14.4 โวลท์

MAKITA : เครื่องมือไฟฟ้า

บล็อกไฟฟ้า /บล็อกใช้แบตเตอรี่ แรงบิดสูงได้อัตราที่ 230 นิวตันเมตร (2,040 นิ้วปอนด์) แรงดันไฟฟ้า 18 โวลท์

MAKITA : เครื่องมือไฟฟ้า

บล็อกไฟฟ้า /บล็อกใช้แบตเตอรี่ แรงบิดสูงสุด 210 นิวตันเมตร (1,860 นิ้วปอนด์) แรงดันไฟฟ้า 18 โวลท์