เครื่องชาร์จแบตเตอรี่

KENNEDY : เครื่องมือไฟฟ้า KEN-503-0320K, KEN-503-0350K

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ Automatic Battery Charger