แบรนด์ ISO-TORQ

ISO-TORQ

ประแจปอนด์ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ SQ.DR.1/4 - 1 นิ้ว