เครื่องมือวัดละเอียด

WINTON : เครื่องมือวัดละเอียด

ไมโครมิเตอร์ WINTON มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 25 - 200 มม.

WINTON : เครื่องมือวัดละเอียด

ไมโครมิเตอร์ รุ่นญี่ปุ่น มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 25 - 175 มม.

WINTON : เครื่องมือวัดละเอียด

เขาควาย WINTON มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 - 12 นิ้ว

WINTON : เครื่องมือวัดละเอียด

ตีนผี WINTON มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 - 12 นิ้ว

WINTON : เครื่องมือวัดละเอียด

เกจวัดลม PCL 120 ปอนด์ WINTON