ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

WINTON

ประกอบด้วยประแจแหวนข้างปากตาย 9 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 10 - 23 มม.

WINTON

ประกอบด้วยประแจแหวนข้างปากตาย 7 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 10 - 19 มม.

WINTON

ประกอบด้วยประแจแหวนข้างปากตาย 11 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 8 - 24 มม.

WINTON

ประกอบด้วยประแจแหวนข้างปากตาย 14 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 10 - 32 มม.

WINTON

ประกอบด้วยประแจแหวน 8 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 6x7 - 20x22

WINTON

ประกอบด้วยประแจแหวน 6 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 8x9 - 18x19 มม.

WINTON

ประกอบกด้วยประแจปากตาย 6ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 8x9 - 18x19 มม.

WINTON

ประกอบกด้วยประแจปากตาย 12 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 6x7 - 27x32 มม.

WINTON

ประกอบกด้วยประแจปากตาย 8 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 6x7 - 20x22 มม.

WINTON

ประกอบด้วยประแจแหวน 12 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 6x7 - 27x32

WINTON

ประแจแหวนฟรีปลายแหลม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 17 x 19 มม. - 22 x 24 มม.

WINTON

ประกอบด้วยประแจแหวนข้างปากตาย 14 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 8 - 24 มม.