ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

WINTON

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมตัวยาว หัวบอล ชุบขาว 9 ตัวชุด ขนาดตั้งแต่ 1.5-10 มม.

WINTON

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมตัวยาว ชุบขาว 9 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1.5 - 10 มม.

WINTON

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมตัวยาว ชุบขาว 9 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1/16 - 3/8 นิ้ว

WINTON

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมตัวยาว หัวบอล ชุบขาว 9 ตัวชุด ขนาดตั้งแต่ 1/16 - 3/8 นิ้ว

WINTON

ประแจเหลี่ยม ตัวยาว หัวท็อกประเภทมีรู ชุบขาว 9 ตัวชุด ขนาด T10 - T50