เครื่องมือช่าง

WINTON

บล็อกตัว T ยาว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 - 19 มม.

WINTON

บล็อกหัวเทียน ตัว T แบบข้ออ่อน มีให้เลือก 2 ขนาด 16 มม. และ 21 มม.

WINTON

บล็อกตัว T แบบคอยาว และคอสั้น มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 17 มม.

WINTON

บล็อกตัว Y มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 19 มม.

WINTON

บล็อกถอดล้อสี่แฉก ชุบโครเมี่ยม

WINTON

บล็อกถอดล้อตัว L มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 14 - 24 มม.

WINTON

บล็อกถอดล้อสี่แฉก รุ่นงานหนัก

WINTON

บล็อกถอดล้อ 2 ข้าง พร้อมด้าม มีให้เลือก 7 ขนาด

WINTON

บล็อกถอดล้อสี่แฉก รุ่นงานหนัก (รุ่นหัวต่อบล็อก 1/2")

WINTON

เหล็กตอกตัวหนังสือ มีให้เลือก 8 ขนาดตั้งแต่ 2 - 12 มม.

WINTON

เหล็กตอกตัวเลข มีให้เลือก 8 ขนาดตั้งแต่ 2 - 12 มม.

WINTON

เหล็กส่งตะปู มีให้เลือก 2 ขนาด 1/32 - 3/32 นิ้ว

WINTON

ด้ามขันปอนด์ AUTOMATIC

WINTON

ด้ามขันปอนด์เข็ม ขนาด 1/2 นิ้ว

WINTON

ด้ามเลื่อน มีใหัเลือก 2 ขนาด 1/2 x 12 - 3/4 x 20 นิ้ว

WINTON

ด้ามบล็อก ขนาด 1/2 x 18 นิ้ว

WINTON

ด้ามฟรี ขนาด 1/2 x 10 นิ้ว

WINTON

ข้ออ่อน ขนาด 1/2 นิ้ว

WINTON

ข้อต่อบล็อก มีขนาดให้เลือก ตั้งแต่ 3 - 10 นิ้ว

WINTON

ลููกบล็อกถอดหัวเทียน ยางดูด 6 เหล่ียม ขนาด 16 มม. และ 21 มม.

WINTON

ลูกบล็อกยาว 1/2 นิ้ว แบบ 6 เหลี่ยม

WINTON

ลูกบล็อกยาว 1/2 นิ้ว แบบ 12 เหลี่ยม

WINTON

ลูกบล็อกสั้น 1/2 นิ้ว แบบ 6 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 32 มม.

WINTON

ลูกบล็อกสั้น 1/2 นิ้ว แบบ 12 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 32 มม.

WINTON : เครื่องมือช่าง

ประแจจับแป๊บขาเดี่ยว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 14 - 48 นิ้ว

WINTON : เครื่องมือช่าง

ประแจจับแป๊บมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1 - 4 นิ้ว

WINTON

ภายในชุดประกอบด้วยดอกไขควง 12 ตัว

WINTON

ใบมีดตัดกระเบื้อง

WINTON

กรรไกรตัดท่อ รุ่นใหญ่ ขนาด 63 มิล

WINTON

กรรไกรตัดท่อ PVC WINTON ขนาด 42 มิล

WINTON

ประแจโซ่ ถอดกรองด้ามโซ่ ด้ามอลูมิเนียม

WINTON

เหล็กงัดยาง มีให้เลือก 5 ขนาด ตั้งแต่ 12 x 1 - 24 นิ้ว

WINTON

ประแจเลื่อน สีดำ โรมาเนีย มีให้เลือก 6 ขนาด ตั้งแต่ 6 - 18 นิ้ว

WINTON

ประแจเลื่อน มีให้เลือก 7 ขนาด ตั้งแต่ 6 - 24 นิ้ว

WINTON

ประแจเลื่อน ด้ามหุ้มยาง ขนาด 8 นิ้ว

WINTON

โครงเลื่อย

WINTON

ใบเลื่อย SUPER HIGH SPEED รุ่นอ่อนตัว มีให้เลือก 2 รุ่น

WINTON

ใบเลื่อย HIGH SPEED สีฟ้า มีให้เลือก 2 รุ่น

WINTON

ใบเลื่อย SUPER CARBON มีให้เลือก 2 รุ่น

WINTON

ใบเลื่อย HIGH SPEED สีทอง WINTON หน้าใหญ่ มี 2 รุ่นให้เลือก