รอกโซ่ รอกโยก รอกถ่วง

MARATHON : รอกโซ่ รอกโยก รอกถ่วง

ใช้สำหรับ การยก การลาก การขึง

New

MARATHON : รอกโซ่ รอกโยก รอกถ่วง

ความสามารถในการยกหรือลาก 540 และ 900 kg

MARATHON : รอกโซ่ รอกโยก รอกถ่วง

ความสามารถในการยกหรือลาก 540 และ 900 kg