เครื่องมือช่าง

MARATHON

คีมตัดกระเบื้อง ขนาด 8 นิ้ว