น้ำยาเคมี น้ำยาทำความสะอาด ซิลิโคน

STANLEY : น้ำยาเคมี น้ำยาทำความสะอาด ซิลิโคลน

สำหรับใช้กับปืนยิงกาวแบบหลอมด้วยความร้อน อุณหภูมิต่ำ และแบบสองระดับอุณหภูมิ

STANLEY : น้ำยาเคมี น้ำยาทำความสะอาด ซิลิโคลน

ใช้งานได้หลากหลาย เนื่องจากสามารถปรับอุณหภูมิ การใช้งานได้ 2 ระดับ คือ ระดับสูงและระดับต่ำ

STANLEY : น้ำยาเคมี น้ำยาทำความสะอาด ซิลิโคลน

เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป เช่น งานประดิษฐ์ งานฝีมือ รวมไปถึงงานในการผลิต