ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

STANLEY

ประกอบด้วย ประแจหกเหลี่ยม 10 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1/16 - 3/8 นิ้ว

STANLEY

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมชนิดพับได้ 7 ตัว ขนาดตั้งแต่ 2.5 - 10 มม.

STANLEY

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมชนิดพับได้ 7 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1.5 - 6 มม.

STANLEY

ประแจหกเหลี่ยม 8 ตัว / ชุดมิล

STANLEY

ประแจหกเหลี่ยมหัวบอล ก้านยาวชุบแข็ง 9 ตัว / ชุดมิล

STANLEY

ประแจหกเหลี่ยมหัวบอล ก้านยาวพิเศษ 9 ตัว / ชุดมิล

STANLEY

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยม 10 ตัว

STANLEY

ประแจหกเหลี่ยม ก้านยาว เข้าห่วง 10 ตัว / ชุดมิล

STANLEY

ประกอบด้วย ประแจหกเหลี่ยม 8 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1/16 - 1/4 นิ้ว

STANLEY

ประแจหกเหลี่ยม ก้านยาว เข้าห่วง 10 ตัว / ชุดหุน

STANLEY

ประแจหกเหลี่ยมหัวบอล ก้านยาวพิเศษ 12 ตัว / ชุดหุน

STANLEY

ประแจหกเหลี่ยมหัวจีบ ชนิดพับได้ 8 ตัว

STANLEY

ประแจหกเหลี่ยมด้ามจับตัวที มีขนาดให้เลือกตังแต่ 2 - 10 มม.