เครื่องมือช่าง

KNIPEX : เครื่องมือช่าง

ประแจจับแป๊ป 2 ขา มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 310 - 750 มม.

KNIPEX

คีมผูกลวด ขนาด 200 มม.

KNIPEX

คีมตัดสายเคเบิ้ล ขนาด 600 มม.

KNIPEX : เครื่องมือช่าง

คีมตัดสายไฟ ขนาด 280 มม.

KNIPEX : เครื่องมือช่าง

คีมตัดสายเคเบิ้ล ขนาด 250 มม.

KNIPEX

คีมตัดสายเคเบิ้ล ขนาด 600 มม.

KNIPEX

คีมหุบแหวนชนิดตรง มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 140 - 320 มม.

KNIPEX

คีมหุบแหวนชนิดตรง มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 140 - 320 มม.

KNIPEX

คีมล็อครูปตัวซี ขนาด 280 มม.

KNIPEX

คีมล็อคสำหรับงานเชื่อม ขนาด 280 มม.

KNIPEX

คีมปากแหลม มีขนาดให้เลือก 160 - 190 มม.

KNIPEX

คีมปากแหลม ขนาด 160 มม.

KNIPEX

เครื่องมือปอกสายไฟแบบพกพา ขนาด 150 มม.

KNIPEX

เครื่องมือปอกสายไฟแบบพกพา ขนาด 135 มม.

KNIPEX

มีดปอกสายเคเบิ้ลแบบมีตะขอใบมีด ขนาด 165 มม.

KNIPEX

คีมตัด ด้ามหุ้มยาง กันกระแสไฟฟ้า 1000 V ขนาด 160 มม.

KNIPEX

คีมตัด ด้ามหุ้มยาง ขนาด 160 มม.

KNIPEX

คีมสำหรับปอกสายไฟ ขนาด 160 mm กันกระแสไฟฟ้า

KNIPEX

ประกอบด้วย คีมตัด คีมปากจิ้งจก คีมปากแหลม และคีมสำหรับตัด-ปอกสายไฟ กันกระแสไฟฟ้า 1000 V พร้อมกระเป๋าหิ้ว

KNIPEX

ประกอบด้วย คีมปากแหลม คีมตัด ไขควงปากแบน และ ไขควงปากแฉก กันกระแสไฟฟ้า 1000 V

KNIPEX

ประกอบด้วย คีมปากจิ้งจก คีมตัด และ คีมปากแหลม กันกระแสไฟฟ้า 1000 V

KNIPEX

ประกอบด้วย คีมปากจิ้งจก คีมตัด และ คีมปากแหลม

KNIPEX

ประกอบด้วย คีมปากจิ้งจก คีมตัด และ คีมคอเลื่อน

KNIPEX

ชุดคีมหุบ - ถ่าง แหวน 4 ชิ้น

KNIPEX

ชุดคีมหุบ - ถ่าง แหวน 4 ชิ้น พร้อมซอง

KNIPEX

ชุดคีมหุบ - ถ่าง แหวน 4 ชิ้น พร้อมซอง

KNIPEX

คีมถ่างแหวนชนิดปลายงอ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 125 - 300 มม.

KNIPEX

คีมถ่างแหวนชนิดตรง มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 140 - 320 มม.

KNIPEX

คีมคอเลื่อน มีขนาดให้เลือก 250 - 300 มม.

KNIPEX

คีมคอเลื่อน มีขนาดให้เลือก 250 - 400 มม.

KNIPEX

คีมคอเลื่อน มีขนาดให้เลือก 150 - 250 มม.

KNIPEX

คีมตัดอีเทคโทรนิค ขนาด 125 มม.

KNIPEX

คีมตัดอีเลคโทรนิค ขนาด 125 มม.

KNIPEX

คีมตัดลวด ขนาด 250 มม.

KNIPEX

คีมตัดลวด มีขนาดให้เลือก 180 - 200 มม.

KNIPEX

คีมตัดลวด มีขนาดให้เลือก 180 - 200 มม.

KNIPEX

คีมตัดสำหรับงานพลาสติก มีขนาดให้เลือก 140 - 160 มม.

KNIPEX

คีมตัดลวดสปริง ขนาด 200 มม.

KNIPEX

คีมตัดลวด ขนาด 200 มม.

KNIPEX

คีมถอนตะปู มีขนาดให้เลือก 160 - 180 มม.