คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

KNIPEX

คีมย้ำหางปลาชนิดเขี้ยว ขนาด 200 มม.

KNIPEX

คีมย้ำหางปลาชนิดเขี้ยว ขนาด 200 มม.

KNIPEX : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีมปอกสายไฟแบบออโต้ 200 มม.

KNIPEX : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีมสำหรับปอกสายไฟ ขนาด 160 mm

KNIPEX : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีมสำหรับปอกสายไฟ ขนาด 160 mm