แบรนด์ KOCHE

KOCHE

บล็อกตัวที ตัวลูกบล็อกยาว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6-19 มม. แข็งแรงทนทาน

KOCHE : เครื่องมือช่าง KCH070L

KCH070L บล็อกชุดเดือยโผล่ (หกเหลี่ยม) ยาว 80 มม. หกเหลี่ยม 9 ชิ้น ยาว 80 มม. ขนาด 4-17 มม.

KOCHE : เครื่องมือช่าง KCH071L

KCH071L บล็อกชุดเดือยโผล่ยาว 80 มม. ท็อกซ์ 9 ชิ้น ยาว 80 มม. ขนาด T15- T55

KOCHE

ประกอบด้วย ไขควงด้ามพลาสติกแกนไม่ทะลุ 7 ตัว

KOCHE ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประกอบด้วยประแจแหวนข้างปากตาย 26 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 6 - 32 มม.

KOCHE ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประกอบด้วยประแจแหวนข้างปากตาย 14 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 10 - 32 มม.

KOCHE ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประกอบด้วยประแจแหวนข้างปากตาย 12 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 6 - 17 มม.

KOCHE ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประกอบด้วยประแจแหวนข้างปากตาย 11 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 8 - 24 มม.

KOCHE ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประกอบด้วยประแจแหวนข้างปากตาย 9 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 10 - 23 มม.

KOCHE ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประกอบด้วยประแจแหวนข้างปากตาย รุ่น super Lock 11 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 8 - 24 มม.

KOCHE ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประกอบด้วยประแจแหวนข้างปากตาย 11 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 1/4 - 15/16 นิ้ว

KOCHE ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประกอบด้วยประแจแหวนข้างปากตาย 7 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 3/8 - 3/4 นิ้ว

KOCHE ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประกอบด้วยประแจแหวน 75 องศา 12 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 6 x 7 ถึง 27 x 32 มม.

KOCHE ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประกอบด้วยประแจแหวน 75 องศา 8 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 6 x 7 ถึง 20 x 22 มม.

KOCHE ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประกอบด้วยชุดประแจหกเหลี่ยมตัวยาวหัวบอล 9 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1.5-10 มม.

KOCHE ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประกอบด้วยชุดประแจหกเหลี่ยมตัวสั้นหัวบอล 9 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1.5-10 มม.

KOCHE ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประกอบด้วยประแจปากตาย 8 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 6 x 7 ถึง 20 x 22 มม.

KOCHE ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประแจแหวนผ่า มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 x 10 - 17 x 19 มม.

KOCHE

ด้ามฟรีแบบหัวกด ขนาด 3/4 นิ้ว

KOCHE

ไขควงหัวบล็อก ขนาด 1/4 นิ้ว

KOCHE

ด้ามฟรีแบบหัวกด มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 3/8 นิ้ว

KOCHE

ด้ามบล็อกตัวแอลห่อตัวบล็อก 1/2 นิ้ว มีให้เลือกขนาด 12 และ 18 นิ้ว

KOCHE

ด้ามเลื่อน แข็งแรงทนทาน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 x 12 - 3/8 x 8 นิ้ว

KOCHE

ด้ามบล็อก แข็งแรงทนทาน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 x 15 - 3/8 x 10 นิ้ว

KOCHE

ข้อลดลม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 3/8 F x 1/2 M - 3/4 F x 1 M นิ้ว

KOCHE

ข้อลดลม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 F x 3/8 M - 1 F x 3/4 M นิ้ว

KOCHE

ข้ออ่อนลม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 1 นิ้ว

KOCHE

ข้อต่อลม ขนาด 1 นิ้ว

KOCHE ข้อต่อลม

ข้อต่อลม มีขนาดให้เลือก 1/2 - 3/4 นิ้ว

KOCHE

ข้อลด มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 F x 3/4 M - 3/8 F x 1/2 M นิ้ว

KOCHE

ข้อลด มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 3/8 F x 1/4 M - ขนาด 3/4 F x 1/2 M นิ้ว

KOCHE

ข้อต่ออ่อนยาว 1/4"

KOCHE

ข้ออ่อนบล็อค มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 3/8 นิ้ว

KOCHE

ข้อต่อบล็อก มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 3/8 นิ้ว

KOCHE เครื่องมือช่าง KCH082

ลูกบล็อกลมถอดน็อตล้อ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 17 - 21 มม.

KOCHE เครื่องมือช่าง KCH081 Series

ลูกบล็อกลมถอดน็อตล้อ 6 เหลี่ยม ขนาด 1 นิ้ว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 27 - 41 มม.

KOCHE

ลูกบล็อกลมยาว ขนาด 1 นิ้ว 6PT มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 19 - 65 มม.

KOCHE

ลูกบล็อกลมยาว ขนาด 3/4 นิ้ว 6PT มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 17 - 55 มม.

KOCHE เครื่องมือช่าง KCH078

ลูกบล็อกลมสั้น ขนาด 3/4 นิ้ว 6PT มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 17 - 65 มม.

KOCHE เครื่องมือช่าง KCH077 Series

ลูกบล็อกลมยาว ขนาด 1/2 นิ้ว 6PT มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 32