ประแจขันปอนด์ ประแจทอล์ค ประแจวัดแรงบิด

KOCHE : ประแจขันปอนด์ ประแจทอล์ค ประแจวัดแรงบิด KCH0612080

ด้ามขันปอนด์ ออโตเมติค SQ.DR.1/2" x 80 ft-LB

KOCHE : ประแจขันปอนด์ ประแจทอล์ค ประแจวัดแรงบิด KCH0638250

ด้ามขันปอนด์ ออโตเมติค SQ.DR. 3/8" x 250 in-LB

KOCHE ประแจขันปอนด์ ประแจทอล์ค ประแจวัดแรงบิด KCH0634600

ด้ามขันปอนด์ ออโตเมติค SQ.DR. 3/4" x 600 ft-LB

KOCHE ประแจขันปอนด์ ประแจทอล์ค ประแจวัดแรงบิด KCH0634300

ด้ามขันปอนด์ ออโตเมติค SQ.DR.3/4" x 300 ft-LB

KOCHE ประแจขันปอนด์ ประแจทอล์ค ประแจวัดแรงบิด KCH0612250

ด้ามขันปอนด์ ออโตเมติค SQ.DR.1/2" x 250 ft-LB

KOCHE ประแจขันปอนด์ ประแจทอล์ค ประแจวัดแรงบิด KCH0612150

ด้ามขันปอนด์ ออโตเมติค SQ.DR.1/2" x 150 ft-LB

KOCHE ประแจขันปอนด์ ประแจทอล์ค ประแจวัดแรงบิด KCH0638080

ด้ามขันปอนด์ ออโตเมติค SQ.DR.3/8" x 80 ft-LB

KOCHE ประแจขันปอนด์ ประแจทอล์ค ประแจวัดแรงบิด KCH0614250

ด้ามขันปอนด์ ออโตเมติค SQ.DR.1/4" x 250 in-LB