ประแจขันปอนด์ ประแจทอล์ค ประแจวัดแรงบิด

KOCHE

ด้ามขันปอนด์ ออโตเมติค มีขนาดให้เลือก ตั้งแต่ SQ.DR.1/4 - 3/4 นิ้ว