บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

KOCHE : เครื่องมือช่าง

บล็อกชุด 24 ตัวชุด ขนาด SQ.DR.3/4" 6 เหลี่ยม ประกอบด้วย ลูกบล็อก ด้ามบล็อก และข้อต่อ

KOCHE : เครื่องมือช่าง

บล็อกชุดรุ่นยาว 16 ตัวชุด SQ.DR.1/2" 6 เหลี่ยม หรือ 12 เหลี่ยม KCH016

KOCHE : เครื่องมือช่าง

บล็อกชุดพร้อมไขควง 13 ตัวชุด SQ.DR.1/2" 6 เหลี่ยม หรือ 12 เหลี่ยม รุ่น KCH013

KOCHE

บล็อกชุด 96 ตัวชุด SQ.DR.1/4"-1/2" รุ่น KCH096 ประกอบด้วยลูกบล็อก ด้ามบล็อก ไขควง

KOCHE

บล็อกชุด 47 ตัว SQ.DR.1/4" ประกอบด้วย ลูกบล็อก ข้อต่อ ไขควง ดอกไขควง

KOCHE : เครื่องมือช่าง

บล็อกชุดพร้อมไขควง 25 ตัวชุด SQ.DR.1/2" 6 เหลี่ยม (หุน) รุ่น KCH025INCH

KOCHE : เครื่องมือช่าง

บล็อกชุดพร้อมไขควง 25 ตัวชุด SQ.DR.1/2" 6 เหลี่ยม หรือ 12 เหลี่ยม รุ่น KCH025mm

KOCHE : เครื่องมือช่าง

บล็อกชุดพร้อมไขควง 17 ตัวชุด SQ.DR.1/2" 6 เหลี่ยม หรือ 12 เหลี่ยม รุ่น KCH017

KOCHE : เครื่องมือช่าง

บล็อกชุด 19 ตัวชุด SQ.DR.1/4" 6 เหลี่ยม รุ่น KCH019

KOCHE : เครื่องมือช่าง

บล็อกชุด 23 ตัวชุด SQ.DR.3/8" 6 เหลี่ยม รุ่น KCH023

KOCHE

บล็อกชุด 111 ตัว SQ.DR.1/4-1/2" KCH111