เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

KENNEDY : เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อมไฟฟ้า

Thermo-plastic handles, designed for comfort and a firm safe grip.