เครื่องมือไฟฟ้า

KENNEDY : เครื่องมือไฟฟ้า KEN-512-2780K, KEN-512-2800K

Used for mixing plaster, concrete, filler, epoxy resin, emulsion paint and wallpaper paste.

KENNEDY : เครื่องมือไฟฟ้า KEN-503-0320K, KEN-503-0350K

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ Automatic Battery Charger