เครื่องมือไฟฟ้า

KENNEDY : เครื่องมือไฟฟ้า

Used for mixing plaster, concrete, filler, epoxy resin, emulsion paint and wallpaper paste.

KENNEDY : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ Automatic Battery Charger