คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

KENNEDY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีมสำหรับปอกสายไฟ ขนาด 160 มม.

KENNEDY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีมสำหรับปอกสายไฟ ขนาด 170 มม.

KENNEDY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีมสำหรับตัด-ปอกสายไฟ ขนาด 200 มม.

KENNEDY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีมสำหรับปอกสายไฟ ขนาด 155 มม.

KENNEDY

หางปลาเสียบแบนตัวผู้ตัวเมีย มี 2 สีให้เลือก

KENNEDY

คีมย้ำหางปลาและปากคีมย้ำพร้อมกล่อง

KENNEDY

คีมย้ำหางปลาและปากคีมย้ำพร้อมกล่อง

KENNEDY

ชุดหางปลาชนิดต่างๆพร้อมกล่อง

KENNEDY

หางปลาหัวแฉกและหัวกลมพร้อมกล่อง

KENNEDY

คีมย้ำหางปลาและหางปลาชนิดต่างๆพร้อมกล่อง

KENNEDY

คีมย้ำหางปลาและหางปลาชนิดต่างๆพร้อมกล่อง

KENNEDY

คีมย้ำหางปลา Modular plug crimping tool complete with wire cutting and stripping facilities.

KENNEDY

คีมย้ำหางปลา ( มีอะไหล่ปากย้ำ ) Heavy duty crimp tool for uninsulated terminals.

KENNEDY

คีมย้ำหางปลา ( มีอะไหล่ปากย้ำ ) Uninsulated terminal crimp tool with full cycle ratcheting crimp frame and adjustable crimp pressure.

KENNEDY

คีมย้ำหางปลา ( มีอะไหล่ปากย้ำ ) Uninsulated terminal crimp tool with full cycle ratcheting crimp frame and adjustable crimp pressure.

KENNEDY

คีมย้ำหางปลา ( มีอะไหล่ปากย้ำ ) Coaxial crimp tool with full cycle ratcheting crimp frame and adjustable crimp pressure.

KENNEDY

คีมย้ำหางปลา ( มีอะไหล่ปากย้ำ ) Carbon steel, hardened and tempered jaws with a chemically blacked finish and PVC handles.

KENNEDY

คีมย้ำหางปลา ( มีอะไหล่ปากย้ำ ) Ferrule crimp tool with full cycle ratcheting crimp frame and adjustable crimp pressure.

KENNEDY

ปากคีมย้ำหางปลา ชนิด 8 Position 8 Connector

KENNEDY

ปากคีมย้ำหางปลา ชนิด Open Barrel Terminal 7 D-SUB, V3.5

KENNEDY

ปากคีมย้ำหางปลา ชนิด Cord End Terminal (Large AWG)

KENNEDY

ปากคีมย้ำหางปลา ชนิด RG Type Coaxial Cable Connector

KENNEDY

ปากคีมย้ำหางปลา ชนิด Cord End Terminal (Small AWG)

KENNEDY

ปากคีมย้ำหางปลา ชนิด Open Barrel Terminal

KENNEDY

ปากคีมย้ำหางปลา ชนิด Non-insulated Terminal

KENNEDY

คีมย้ำหางปลา หนีบ/ตัด ได้ 1.5 - 16 มม.

KENNEDY

หัวเสียบตัวผู้รุ่นแบนหุ้ม มี 3 สีให้เลือก

KENNEDY

หัวเสียบตัวผู้รุ่นกลมหุ้ม มี 3 สีให้เลือก

KENNEDY

หัวเสียบตัวเมียรุ่นกลมหุ้ม มี 3 สีให้เลือก

KENNEDY

หัวเสียบตัวเมียรุ่นแบนหุ้ม มี 3 สีให้เลือก

KENNEDY

ข้อต่อแบบย้ำหุ้ม มี 3 สีให้เลือก

KENNEDY

หางปลากลมหุ้ม มีหลายขนาด และ 3 สี ให้เลือก

KENNEDY

หางปลาแฉกหุ้ม มีหลายขนาด และ 3 สี ให้เลือก

KENNEDY

หัวเสียบก้านไม้ขีดแบนหุ้ม มี 5 ขนาด และสาม 3 ให้เลือก

KENNEDY

ปลอกหุ้มหางปลา ขนาด 6.3 มม. มีให้เลือกสามสี