ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

New

SENATOR : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

10 piece set of machine ground HSS taps and dies for general workshop and maintenance use. Conforms to ISO529 and BS1127. Contents: Tap & Die Sizes: M3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80 and M6 x 1.00mm. 'T' Type Tap Wrench (capacity M3 - M6). Die Holder 1" O/D.

SENATOR : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ประกอบด้วยดอกต๊าปเกลียว ลูกต๊าปกลม พร้อมด้าม ชนิด CARBON STEEL

SENATOR : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ประกอบด้วยดอกต๊าปเกลียว ลูกต๊าปกลม พร้อมด้าม