ประแจขันปอนด์ ประแจทอร์ค ประแจวัดแรงบิด

SENATOR : ประแจขันปอนด์ ประแจทอร์ค ประแจวัดแรงบิด SEN-557-0500K

ประแจปอนด์ มีให้เลือกขนาด SQ.DR.1/4 - 3/8 - 1/2 Torque Wrench - Reversible ratchet head