เครื่องมือช่าง

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยคีมตัด คีมปากแหลม คีมปากจิ้งจก

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ประแจเลื่อน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 150 - 778 มม.

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ค้อนหัวกลมด้ามไม้เนื้อแข็ง Engineer’s Ball Pein Hammers หัวขนาด 2 ปอนด์

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ค้อนหัวกลมด้ามไม้เนื้อแข็ง Engineer’s Ball Pein Hammers หัวขนาด 1 1/2 ปอนด์

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ค้อนหัวกลมด้ามไม้เนื้อแข็ง Engineer’s Ball Pein Hammers หัวขนาด 1 ปอนด์

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยสิ่วขนาดตั้งแต่ 7 - 12 มม. ทั้งหมด 12 ชิ้น พร้อมซอง

SENATOR : เครื่องมือช่าง

สายชาร์จแบตเตอร์รี่ มีความยาว 2.5 มม. พร้อมกระเป๋าเก็บ

SENATOR : เครื่องมือช่าง

แผ่นกระดานเลื่อนเตียงนอนซ่อม

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยสิ่วขนาดตั้งแต่ 6 - 25 มม. พร้อมซอง

SENATOR

ประกอบด้วยตะไบเพชรขนาด 160 มม. รวม 6 ชิ้นในซองพลาสติก

SENATOR

ประกอบด้วยตะไบเพชรขนาด 160 มม. รวม 12 ชิ้น ในซองพลาสติก

SENATOR

6 ชิ้น ประกอบด้วยตะไบเพชรชนิดตะไบแบน กลม ท้องปลิง สามเหลี่ยม พร้อมด้ามจับ

SENATOR

ประกอบด้วยตะไบมือ ตะไบแบน ตะไบกลม ตะไบท้องปลิง คละขนาดรวม 20 ชิ้น (ไม่มีด้าม)

SENATOR

ประกอบด้วยตะไบมือ ตะไบแบน ตะไบกลม ตะไบท้องปลิง คละขนาดรวม 14 ชิ้น (ไม่มีด้าม)

SENATOR

ประกอบด้วยตะไบมือ ตะไบแบน ตะไบกลม และตะไบท้องปลิง มีให้เลือกหลายขนาด

SENATOR

ประกอบด้วยประแจปากขอ ขนาด 23 มม. และ 35 มม.

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ประแจจับท่อ คอเลื่อน มีให้เลือก 8 ขนาด ตั้งแต่ 200 - 1200 มม.

SENATOR

โครงเลื่อยมือเอนกประสงค์ ใช้ได้กับใบเลื่อยขนาด 250, 300 มม.

SENATOR

โครงเลื่อยมือเอนกประสงค์ ใช้ได้กับใบเลื่อยขนาด 250, 300 มม.

SENATOR

โครงเลื่อยมือ วัสดุเป็นเหล็ก น้ำหนักเบา มาพร้อมใบเลื่อยเอนกประสงค์ขนาด 150 มม.

SENATOR

เหมาะสำหรับงานเวิร์คช็อป-งานฝีมือทั่วไป น้ำหนักเบา ขนาด 440 มม.

SENATOR

ประกอบด้วยคีมขนาดเล็ก 5 ชนิด

SENATOR

คีมล็อคปากแคลมป์ ขนาด 250 x 73 x 165 มม.

SENATOR

คีมล็อคก้ามปู ขนาด 205 มม.

SENATOR

คีมล็อคปากโค้งตัวซี มีให้เลือก 2 ขนาด 150, 280 มม.

SENATOR

คีมล็อคปากแบน ขนาด 255 มม.

SENATOR

คีมล็อคปากจิ้งจก มีให้เลือก 2 ขนาด 165, 230 มม.

SENATOR

คีมล็อคปากตรง มีให้เลือก 2 ขนาด 180, 255 มม.

SENATOR

ประกอบด้วยคีมปากแหลม และ ใบมีด 10 ชนิด

SENATOR

ประกอบด้วยคีมปากแหลม และ ใบมีด 10 ชนิด

SENATOR

ประกอบด้วยคีมปากแหลม และ ใบมีด 6 ชนิด

SENATOR

คีมคอม้า มีให้เลือก 4 ขนาด 200 - 420 มม.

SENATOR

คีมคอม้า ขนาด 255 มม.

SENATOR

คีมปากกว้าง มีให้เลือก 3 ขนาด 150 - 255 มม.

SENATOR

คีมปากจิ้งจก มีให้เลือก 3 ขนาด 160 - 210 มม.

SENATOR

คีมตัดด้ามยาว ชนิดปากเฉียง ขนาด 175 มม.

SENATOR : เครื่องมือช่าง

คีมตัดชนิดปากเฉียง มีให้เลือก 3 ขนาด 125 - 200 มม.

SENATOR

คีมปากแหลม ชนิดปากตรง มีให้เลือก 3 ขนาด 125 - 200 มม.

SENATOR

ประกอบด้วยไขควงปากแฉก ปากแบน 8 ตัว

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยไขควงปากแฉก ปากแบน 12 ตัว