เครื่องมืออัดจารบี

YAMOTO เครื่องมืออัดจารบี

กระบอกอัดจารบี 400 cc Pistol Style - Steel Grease Gun

YAMOTO เครื่องมืออัดจารบี

กระบอกอัดจารบี 120 cc Piston-Type - Grease Gun -GCP120

YAMOTO เครื่องมืออัดจารบี

กระบอกอัดจารบีใช้แรงดัน 120 cc Push-Type - Steel Grease Gun - PTG120

New

YAMOTO เครื่องมืออัดจารบี

กระบอกอัดจารบีใช้มือ ขนาด 500 cc Yamoto.500 CC Lever Type Steel Grease Gun