กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ

YAMOTO : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ

กล่องเครื่องมือพลาสติก มีให้เลือก 2 ขนาด YELLOW METAL TOOLBOX + TOTE TRAY

YAMOTO : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ

ชุดกล่องเครื่องมือพลาสติก 2 ขนาด Yellow Metal Toolbox Set 2-Piece 470mm & 582mm