ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

YAMOTO

ประกอบด้วยประแจแหวนข้างปากตาย 25 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 6 - 32 มม.

YAMOTO

ประกอบด้วยประแจปากตาย 11 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 6 x 7 - 30 x 32 มม.

YAMOTO

ประกอบด้วยประแจแหวนข้างปากตาย 14 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 6 - 19 มม.

YAMOTO

ประแจแหวนข้างปากตาย มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 - 32 มม.

YAMOTO : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจปากตาย 7 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 6 x 7 - 18 x 19 มม.

YAMOTO

ประแจปากตาย มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 x 7 - 30 x 32 มม.