บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

YAMOTO

ประกอบด้วยลูกบล็อก พร้อมด้ามและข้อต่อในชุด 50 ชิ้น

YAMOTO

ประกอบด้วยลูกบล็อก พร้อมด้ามและข้อต่อในชุด 50 ชิ้น

YAMOTO

ประกอบด้วยลูกบล็อก พร้อมด้ามและข้อต่อในชุด 30 ชิ้น

YAMOTO

ประกอบด้วยลูกบล็อกสั้น ยาว ด้ามและข้อต่อในชุด 55 ชิ้น Yamoto Socket Sets 3/8 - 55 Piece Metric & Inch

YAMOTO

ประกอบด้วยลูกบล็อกสั้น ยาว ด้ามและข้อต่อในชุด 55 ชิ้น