เครื่องมือวัดละเอียด

BOSCH เครื่องมือวัดละเอียด

เครื่องวัดอุณหภูมิ 500 องศา GIS 500 เพียงกดปุ่มก็ใช้งานได้ทันที วัดอุณหภูมิได้ทันทีที่ต้องการ

BOSCH : เครื่องมือวัดละเอียด

ไม้วัดองศาดิจิตอล รุ่น GIM 120

BOSCH : เครื่องมือวัดละเอียด

ไม้วัดมุมดิจิตอล รุ่น GAM 220

BOSCH : เครื่องมือวัดละเอียด

กล้องตรวจหาวัตถุไร้สาย รุ่น GIC 120 C

BOSCH :เครื่องมือวัดละเอียด

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น รุ่น GIS 1000 C