แบรนด์ INGERSOLL RAND

INGERSOLL RAND

3/4 SQ.DR. บล็อกลม ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 7250 รอบต่อนาที

INGERSOLL RAND

1/2 SQ. DR. บล็อกลม ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 7250 รอบต่อนาที