แม่แรงกระปุก แม่แรงไฮโดรลิค

OMASTAR : แม่แรงกระปุก แม่แรงไฮโดรลิค

แม่แรงสำหรับยกย้ายเครื่องจักร

OMASTAR : แม่แรงกระปุก แม่แรงไฮโดรลิค

แม่แรงสำหรับยกย้ายเครื่องจักรมีตั้งแต่ 5-30 ton ทนทาน ประสิทธิภาพดีเยี่ยม ใช้งานง่าย