เครื่องมือช่าง

OMASTAR : เครื่องมือช่าง

คีมตัดสาย ACSR ไม่เกิน 620 sqmm และสาย Prestressed steel wire ไม่เกิน 100 sqmm

OMASTAR : เครื่องมือช่าง

คีมตัดสายไฟ สายทองแดง , สายอลูมิเนียมไม่เกิน 400 sqmm