เครื่องมืออัดจารบี

GROZ

กระบอกอัดจารบี (V1R/B) พร้อมท่อส่ง และหัวจ่ายจารบีโลหะอย่างดี

GROZ

กระบอกอัดจารบีรุ่นงานหนัก G1R/HD/B พร้อมท่อส่ง และหัวจ่ายจารบีโลหะอย่างดี

GROZ

ถังอัดจารบี (VGP/10A) ขนาด 10 กก. แบบไม่มีล้อ

GROZ

ถังอัดจารบี (VGP/10) ขนาด 10 กก. แบบมีล้อ

GROZ

ถังอัดจารบีแบบใช้ลม อัตราส่วนการอัด 50:1 สำหรับการใช้งานที่ต้องการอัดจารบีแรงดันสูง

GROZ

ปั๊มอัดน้ำมันแบบใช้ลม อัตราส่วนแรงดัน 3:1 สำหรับถัง 200 ลิตร