แบรนด์ MACNAUGHT

MACNAUGHT

กระบอกอัดจาระบีควบคุมด้วยลม รุ่น K53

MACNAUGHT

กระบอกอัดจารบีใช้มือ / ปั้มลม รุ่น K29

MACNAUGHT

กระบอกอัดจาระบีใช้มือโยก รุ่น K45

MACNAUGHT

ถังอัดจารบีใช้ลม P8-11 POWERLUBE

MACNAUGHT

ถังอัดจารบีใช้ลม With models available to suit containers from 12.5kg (28 lbs.) to 22 kg (48 lbs.)

MACNAUGHT

ถังอัดจารบีใช้ลมครบชุด Designed to fit containers from 12.5 kg. to 22 kg.

MACNAUGHT : K4 (K3)

ปั๊มอัดจารบีใช้มือโยกระบบปั๊มโหลดสปริง ขนาดจุ 20 กก. สามารถอัด จารบีได้ 60 นัด

MACNAUGHT

ถังอัดจารบี ขนาดจุ 5.0 กก. แบบใช้มือโยกโดยใช้เท้าเหยียบคันสปริง