เครื่องมืออัดจารบี

MACNAUGHT

กระบอกอัดจารบีใช้มือ / ปั้มลม รุ่น K29

MACNAUGHT

กระบอกอัดจาระบีใช้มือโยก รุ่น K45

MACNAUGHT

โรลพลาสติกพร้อมสาย เหมาะสำหรับงานระดับอุตสาหกรรม

MACNAUGHT

อะไหล่สายอ่อนกระบอกอัดจารบี มีหลายแบบให้เลือกใช้ตามรุ่นชุดอุปกรณ์

MACNAUGHT

ล้อเลื่อน TR5, TR6 สำหรับถังอัดจารบีขนาด 20 และ 55 กก.

MACNAUGHT

ถังอัดจารบีใช้ลม

MACNAUGHT

ถังอัดจารบีใช้ลม With models available to suit containers from 12.5kg (28 lbs.) to 22 kg (48 lbs.)

MACNAUGHT

ถังอัดจารบีแบบใช้มือโยกโดยกดคันสปริง

MACNAUGHT

ถังอัดจารบี ขนาดจุ 5.0 กก. แบบใช้มือโยกโดยใช้เท้าเหยียบคันสปริง

MACNAUGHT

ถังอัดจารบีแบบใช้มือโยกโดยใช้เท้าเหยียบคันสปริง

MACNAUGHT

กระบอกอัดจาระบีควบคุมด้วยลม รุ่น K53, K54