เครื่องมืออัดจารบี

MACNAUGHT

โรลพลาสติกพร้อมสาย เหมาะสำหรับงานระดับอุตสาหกรรม

MACNAUGHT

โรลพลาสติกพร้อมสาย เหมาะสำหรับงานระดับอุตสาหกรรม

MACNAUGHT

อะไหล่สายอ่อนกระบอกอัดจารบี มีหลายแบบให้เลือกใช้ตามรุ่นชุดอุปกรณ์

MACNAUGHT

ล้อเลื่อน MCTR20, MCTR30 สำหรับถังอัดจารบีขนาด 20 และ 60 ลิตร

MACNAUGHT

ล้อเลื่อน TR5, TR6 สำหรับถังอัดจารบีขนาด 20 และ 55 กก.

MACNAUGHT

ชุดจ่ายน้ำมัน

MACNAUGHT

ถังอัดจารบี

MACNAUGHT

ถังอัดจารบี

MACNAUGHT

ถังอัดจารบีใช้ลม P8

MACNAUGHT

ถังอัดจารบีใช้ลม

MACNAUGHT

ถังอัดจารบีใช้ลม With models available to suit containers from 12.5kg (28 lbs.) to 22 kg (48 lbs.)

MACNAUGHT

ปั้มถ่ายจารบี สามารถใช้กับถัง 12.5 - 22 กิโลกรัม

MACNAUGHT

ถังอัดจารบีใช้ลมครบชุด Designed to fit containers from 12.5 kg. to 22 kg.

MACNAUGHT

ถังอัดจารบีแบบใช้มือโยกโดยกดคันสปริง

MACNAUGHT

ถังอัดจารบี ขนาดจุ 5.0 กก. แบบใช้มือโยกโดยใช้เท้าเหยียบคันสปริง

MACNAUGHT

ถังอัดจารบีแบบใช้มือโยกโดยใช้เท้าเหยียบคันสปริง

MACNAUGHT

กระบอกอัดจาระบีควบคุมด้วยลม รุ่น K53, K54

MACNAUGHT

กระบอกอัดจาระบีใช้มือโยก รุ่น K40, K45

MACNAUGHT

กระบอกอัดจารบีใช้มือ / ปั้มลม รุ่น K29, K29-Z, K32