เครื่องมือช่าง

FLUKE

โพรบไฟฉายและโพรบต่อเพิ่มความยาว ความยาวโพรบและส่วนต่อเพิ่มเป็นไปตามข้อกำหนดของ NFPA

FLUKE

ไฟฉายติดหมวกรุ่น เดอลุกซ์(ไม่รวมหมวก) ยึดติดได้กับหมวกพลาสติดแข็งหรือหมวกแก็ป

FLUKE

ไฟฉายความสว่างสูง พร้อมหมวกเก็บ Fluke ใช้ไฟฉายรุ่น L207 หลอดซีนอน

FLUKE

ไฟฉายติดโพรบ เป็นไฟฉายความสว่างสูงขนาดเล็ก สำหรับติดกับด้ามวัดของมิเตอร์

FLUKE

L205 ไฟฉายติดหมวกขนาดเล็ก แข็งแรง, สว่างด้วยไฟจากหลอดซีนอน ความเข้มแสงสูง