ตลับเมตร ล้อวัดระยะ วัดระยะเลเซอร์

FLUKE : ตลับเมตร ล้อวัดระยะ วัดระยะเลเซอร์

รุ่น 414D, 419D และ 424D วัดได้รวดเร็วด้วยความแม่นยำสูง 100 เมตร มีขนาดกะทัดรัด เหมาะมือ