แบรนด์ ATOLI

ATOLI : CUTTING TOOLS JB-Series (50 MM.)

ดอกสว่าน JET BROACH โครงสร้างเหล็กกล้าพร้อมมีดเล็บทังสเตนคาร์ไบด์ มีความแข็งแรง ทนทาน เจาะได้รวดเร็ว และแม่นยำ สามารถเจาะได้ทั้งเหล็ก และสแตนเลส มีระบบนำศูนย์ เพิ่มความแม่นยำในการเจาะ

ATOLI : CUTTING TOOLS JB-Series (35 MM.)

ดอกสว่าน JET BROACH โครงสร้างเหล็กกล้าพร้อมมีดเล็บทังสเตนคาร์ไบด์ มีความแข็งแรง ทนทาน เจาะได้รวดเร็ว และแม่นยำ สามารถเจาะได้ทั้งเหล็ก และสแตนเลส มีระบบนำศูนย์ เพิ่มความแม่นยำในการเจาะ

ATOLI

แกนเตเปอร์ รุ่น ATL-14 (ใช้กับสว่านไฟฟ้า รุ่น TC-25, TC-32)สำหรับใช้กับดอกสว่าน JET BROACH

ATOLI

สว่านไฟฟ้า "ATOLI" รุ่น TC-32 เจาะเหล็ก 1 1/4"(32 mm.)

ATOLI

สว่านไฟฟ้า "ATOLI" รุ่น TC-25 เจาะเหล็ก 1" (25 mm.)

ATOLI

สว่านไฟฟ้า "ATOLI" รุ่น TC-20 เจาะเหล็ก 3/4" (20 mm.)

ATOLI สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน TC-12S

สว่านแท่นแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดฐาน 135 x 260 มม.

ATOLI สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน TC-10S

แท่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช้กับตัวสว่านไฟฟ้า 1 นิ้ว

ATOLI สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน TC-3S

สว่านแท่นแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดฐาน 100 x 130 มม.

ATOLI สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน TC-6R

สว่านแท่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช้กับตัวสว่านไฟฟ้า 3/4 นิ้ว

ATOLI สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน TC-6S

สว่านแท่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช้กับตัวสว่านไฟฟ้า 3/4 นิ้ว

ATOLI สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน TC-10R

แท่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช้กับตัวสว่านไฟฟ้า 1 นิ้ว

ATOLI สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน TC-12W

สว่านแท่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช้กับตัวสว่านไฟฟ้า 1.1/4 นิ้ว

ATOLI สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน TC-33

สว่านแท่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ใช้กับดอก JET BROACH) ขนาดแม่เหล็ก 174 x 94 x 56 มม.

ATOLI สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน TC-35

แท่นแม่เหล็กพร้อมสว่านไฟฟ้า (ใช้กับดอก JET BROACH) ขนาดแม่เหล็ก 174 x 94 x 56 มม.

ATOLI สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน TC-50

แท่นแม่เหล็กพร้อมสว่านไฟฟ้า (ใช้กับดอก JET BROACH) ขนาดแม่เหล็ก 200 x 100 มม.

ATOLI สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน TC-52

แท่นแม่เหล็กพร้อมสว่านไฟฟ้า (ใช้กับดอก JET BROACH) ขนาดแม่เหล็ก 200 x 100 มม.