แบรนด์ REXON

REXON สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน DP-380A

สว่านแท่น REXON รุ่น DP-380A ขนาด 5/8 นิ้ว

REXON สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน DP-430F

สว่านแท่น 16mm.(5/8") REXON Drilling รุ่น DP-430F

REXON สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน DP-430E

สว่านแท่น 25mm.(1") REXON Drilling รุ่น DP-430E

REXON สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน DP-5000G

สว่านแท่น REXON รุ่น DP-5000G (1.1/4"-1.1/2") แท่นเจาะ ขนาดใหญ่ ตัวสูงพิเศษ

REXON สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน DP-2000 (3A)

สว่านแท่น REXON 1/2 นิ้ว Model : DP-2000(3A)

REXON สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน DP-250A

สว่านแท่น REXON 1/2 นิ้ว Model : DP-250A

REXON สว่านแท่นแม่เหล็ก สว่านแท่น แท่นสว่าน DP-330A

สว่านแท่น 5/8 นิ้ว ความเร็ว 12 สปีด