เครื่องมือก่อสร้าง

REXON

แท่นเจาะขนาด 5/8 นิ้ว ความเร็ว 12 สปีด

REXON

แท่นเจาะขนาด 5/8 นิ้ว ความเร็ว 12 สปีด

REXON

แท่นเจาะขนาด 1 นิ้ว ความเร็ว 12 สปีด

REXON

แท่นเจาะขนาด 1.1/4-1.1/2 นิ้ว ความเร็ว 12 สปีด

REXON

แท่นเจาะขนาด 1/2 นิ้ว ความเร็ว 5 สปีด

REXON

แท่นเจาะขนาด 1/2 นิ้ว ความเร็ว 5 สปีด

REXON

แท่นเจาะขนาด 5/8 นิ้ว ความเร็ว 12 สปีด