แบรนด์ KING

KING

สว่านแท่นเจาะไฟฟ้าแกนธรรมดา แท่นเหลี่ยม

KING

สว่านแท่นเจาะไฟฟ้าแกนธรรมดา แท่นเหลี่ยม

KING

สว่านแท่นเจาะไฟฟ้าแกนธรรมดา แท่นเหลี่ยม

KING

สว่านแท่นเจาะไฟฟ้ารุ่นตัวสูง ระยะจากแกนถึงเสากลาง 220 มม.

KING

สว่านแท่นเจาะและต๊าปเกลียว ความเร็วรอบปรับได้ 2 ระดับ

KING

สว่านแท่นเจาะและต๊าปเกลียว ความเร็วรอบปรับได้ 3 ระดับ รุ่น

KING

สว่านแท่นเจาะและต๊าปเกลียว ความเร็วรอบปรับได้ 6 ระดับ

KING

สว่านแท่นเจาะและต๊าปเกลียว ความเร็วรอบปรับได้ 9 ระดับ

KING

สว่านแท่นโอโตฟิลระบบเจาะขึ้น-ลงอัตโนมัติ ขนาด 5/8 นิ้ว

KING

สว่านแท่นโอโตฟิลระบบเจาะขึ้น-ลงอัตโนมัติ ขนาด 1.1/4 นิ้ว