รอกโซ่ รอกโยก รอกถ่วง

ELEPHANT

รอกโยกสลิง "ตราช้าง" รุ่น LOOPER จากประเทศญี่ปุ่น LOOPER ELEPHANT WIRE ROPE WINCH

ELEPHANT : รอกโซ่ รอกโยก รอกถ่วง

รอกวิ่งบนราง I-BEAM ตราช้างจากประเทศญี่ปุ่น รุ่น G - Series พิเศษมีระบบเกียร์

ELEPHANT : รอกโซ่ รอกโยก รอกถ่วง

รอกวิ่งบนราง I-BEAM ตราช้างจากประเทศญี่ปุ่น รุ่น P - Series ไม่มีเกียร์

ELEPHANT : รอกโซ่ รอกโยก รอกถ่วง

รอกโซ่มือโยกจากประเทศญี่ปุ่น รุ่น Y - Series เหมาะแก่การใช้งานทั่วไป

ELEPHANT : รอกโซ่ รอกโยก รอกถ่วง

รอกโซ่มือตราช้าง จากประเทศญี่ปุ่น รุ่น C-21 ทนแรงดึงสูง อายุการใช้งานยาวนาน

ELEPHANT : รอกโซ่ รอกโยก รอกถ่วง

รอกโซ่มือตราช้าง จากประเทศญี่ปุ่น รุ่น K-II คุณภาพ ISO 9001