รอกโซ่ รอกโยก รอกถ่วง

VITAL

รอกวิ่งบนราง I-Beam ชนิดธรรมดา รุ่น AP - Series

VITAL

รอกวิ่งชนิดมีเกียร์ รุ่น AG - Series

VITAL

รอกโซ่มือโยก V-LEVER รุ่น VR, NR - Series

VITAL

รอกโซ่ชนิดตลับลูกปืน รุ่น VL - Series

VITAL

รอกโซ่ชนิดตลับลูกปืน รุ่น VH5 - Series

VITAL

รอกโซ่ชนิดบุช รุ่น VP5 - Series