เครื่องมืออเนกประสงค์ DIY

Best Seller

DREMEL

DREMEL 290 ปากกาสลักลาย รุ่น ENGRAVER 290 เป็นปากกาแกะสลักลายใช้ไฟฟ้า ใช้ในการเขียนหมายเลข ชื่อ ตกแต่งชิ้นงานต่างๆ