ปากกาจับชิ้นงาน ปากกาจับเหล็ก

DREMEL

** รับประกันตามเงื่อนไขโรงงาน 6 เดือน ** MADE IN MEXICO ปากกาจับชิ้นงานอเนกประสงค์ DREMEL รุ่น 2500-01 Dremel 2500-01 Multi Vise The Dremel Multi-Vise helps you secure your project or free up a hand for extra control when using your Dremel rotary tool. The removable cushioned jaws help protect delicate workpieces while providing a firm, steady grip. Dremel 2500-01 Multi Vise Features: • Rotates 360° and tilts 50° allowing the user to lock the workpiece in any position • Clamps to any work surface up to 2-1/2" thick • Tool holder turns Dremel rotary tools into a stationary sander, grinder or polisher • Removable clamping jaws create a stand-alone bar clamp • Vise head, tool holder and adjustable base