เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

HITACHI : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 150 บาร์ HITACHI pressure washer AW150

HITACHI : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 130 บาร์ HITACHI pressure washer AW130