แบรนด์ MITSUBISHI

MITSUBISHI : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

ปั๊มแช่ / ปั๊มจุ่มไดโว่ มีลูกลอย ใบพัดทำจากเหล็กหล่อเหนียว รุ่น CSP-Series

MITSUBISHI : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

ปั๊มแช่ / ปั๊มจุ่มไดโว่ ไม่มีลูกลอย ใบพัดทำจากเหล็กหล่อเหนียว รุ่น CSP-Series

MITSUBISHI : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

ปั้มน้ำแรงดันคงที่ ชุดควบคุมระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น IP Series

MITSUBISHI : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

ปั้มน้ำแรงดันคงที่ ทำงานอัตโนมัติตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำรุ่น EP Series

MITSUBISHI : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

ปั้มน้ำแบบธรรมดา สำหรับดูดน้ำจากบ่อหรือถังพักน้ำ รุ่น CP Series

MITSUBISHI : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

ปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ ทำงานอัตโนมัติ ตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ รุ่น WP Series