เครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า

RIDGID : เครื่องต๊าปเกลียว

ฟันต๊าปสำหรับตลับต๊าปทุกรุ่น (Pipe Dies: 00-R, 12-R) Manual Threading Pipe and Bolt Dies

RIDGID : เครื่องต๊าปเกลียว

ฟันต๊าปสำหรับเครื่องต๊าปทุกรุ่น (Pipe Dies for Machine Die Heads)

RIDGID : ตลับต๊าปเกลียว

ตลับต๊าปทำเกลียว (Die Heads: Manual Threaders - Models 00-R, 12-R)

RIDGID : เครื่องต๊าปเกลียว

ฟันต๊าปสำหรับตลับทุกรุ่น (Pipe Dies: 00-R, 12-R) Manual Threading Pipe and Bolt Dies

RIDGID : เครื่องต๊าปเกลียว

ชุดตลับต๊าปทำเกลียวพร้อมด้าม Alloy Thread

RIDGID

ขาตั้งเครื่องต๊าปเกลียว เพื่อการขนย้ายเครื่องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

RIDGID

เครื่องต๊าปเกลียวท่อ รุ่น 1224 ต๊าปเกลียวท่อได้ขนาดสูงสุด 4 นิ้ว

RIDGID

เครื่องต๊าปเกลียวท่อ รุ่น 535 ต๊าปเกลียวท่อได้ขนาดสูงสุด 2 นิ้ว

RIDGID

เครื่องต๊าปเกลียวท่อ รุ่น 300 COMPACT ต๊าปเกลียวท่อได้ขนาดสูงสุด 2 นิ้ว

RIDGID

เครื่องต๊าปเกลียวท่อ รุ่น 1233 ต๊าปเกลียวท่อได้ขนาดสูงสุด 3 นิ้ว