เครื่องมือวัดละเอียด

KORI : เครื่องมือวัดละเอียด

นับเลขไฟฟ้าแบบหมุนรอบ Auto Counters Revolution Counter

RIDGID : เครื่องมือวัดละเอียด

เป็นเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ ซึ่งให้การอ่านผลที่ง่ายและรวดเร็ว ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับก๊าซติดไฟ

RIDGID : เครื่องมือวัดละเอียด

กล้องไมโคร CA-100 เป็นอุปกรณ์สำรวจและวิเคราะห์ภายในบริเวณที่เข้าถึงยากได้อย่างสะดวกสบาย