ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

RIDGID : เครื่องมือช่าง

ประแจขันท่อ 2 แบบในด้ามเดียว (One Stop Wrench) ใช้สำหรับขันข้อต่อต่างๆ