เครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า

ASADA

ตลับต๊าปทำเกลียวใช้มือ รุ่น R70881

ASADA

เครื่องต๊าปเกลียว รุ่น BEAVER 80 ต๊าปท่อได้สูงสุด 3 นิ้ว สามารถต๊าปท่อสแตนเลสได้

ASADA

เครื่องต๊าปเกลียว รุ่น BEAVER 50 ต๊าปท่อได้สูงสุด 2 นิ้ว สามารถต๊าปท่อสแตนเลสได้

ASADA

เครื่องต๊าปเกลียว รุ่น BEAVER 100 ต๊าปท่อได้สูงสุด 4 นิ้ว สามารถต๊าปท่อสแตนเลสได้