เครื่องมือก่อสร้าง

REX : เครื่องมือก่อสร้าง

เลื่อยวงเดือนสำหรับท่อ 10 นิ้ว BANDSAWS MANTIS รุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเลื่อยวงเดือนที่มีขนาดใหญ่